С тематични игри в детска градина „Радост“ стартира програмата на Природен парк „Русенски Лом“, посветена на Седмицата на гората. Децата разпознаваха кои диви животни са посетили площадката им по следи, оставени от зверовете. Предстоят Ден на отворените врати в природния парк на 3 април, почистване в района на Ломовете край Нисово, обявяване на резултатите от конкурса за рисунка „Един ден в Природен парк „Русенски Лом“. На 14 април ученици ще залесяват пространства в парка в рамките на инициативата „Лесовъд за един ден“, в която ще се включат също представители на ловно стопанство „Дунав“ и парк „Габрово“.