Разследващ полицай от Областната дирекция на МВР е уволнен дисциплинарно за системно неявяване на работа със заповед на вътрешния министър Валентин Радев. Други двама са с по-леки наказания, а на двама следователи е наложена санкция „обръщане на внимание“. Това съобщи на вчерашния годишен отчет на Окръжния съд окръжният прокурор Георги Георгиев. 
Мерките срещу петимата са част от промените в разследването, целящи по-бързо движение на делата в досъдебна фаза и по-бързото им внасяне в съда. Въпреки удвоената взискателност обаче, петимата служители бавели разследванията.
2017 година е по-различна, защото за първи път от последните 5 години престъпността в региона е увеличена, допълни прокурор Георгиев. Поради това Окръжна прокуратура е внесла в Окръжен съд с 40% повече дела от предходната, което е довело до повишено натоварване на всички съдии.
Действително магистратите в съдилищата в Русе и Бяла положиха големи усилия и успяха да постигнат изключителни резултати, единодушни бяха председателите на Окръжния съд Искра Блъскова и районните съдилища в Русе и Бяла Пламен Ченджиев и Галена Дякова.
Окръжните магистрати са решили 96% от делата в срок, което най-добрият резултат в сравнение с последните три години. Районните съдии пък са се справили в срок с 92% от разглежданите наказателни дела и с над 87% от гражданските, което също е прогрес от 2014 година насам. 
Представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев и председателят на Апелативния съд във Велико Търново Янко Янев, които бяха сред гостите на отчета, дадоха много добра оценка за работата на съдилищата в Русе и Бяла, като подчертаха както високия професионализъм на магистратите, така и посветеното им лично време за решаване на делата.