Ръководството на Свободна зона Русе е предложило конкретни индустриални терени на пет сериозни чуждестранни компании, които са проявили интерес за изграждането на производствени предприятия и са направили инвестиционни запитвания чрез Българската агенция за инвестиции, икономическото министерство, както и директно към Националната компания „Индустриални зони“. Три от компаниите са германски. Те са от сферата на автомобилната промишленост, опаковъчната и печатарската индустрия и производството на асансьори и ескалатори. Четвъртата е кипърска фирма от хранително-вкусовата промишленост. Последното инвестиционно запитване за Русе е от началото на март и е от страна на българското представителство на шведска автомобилна компания. Това каза на вчерашния парламентарен контрол министърът на икономиката Емил Караниколов в отговор на въпросите, зададени от депутата от БСП Пенчо Милков за стратегията за развитие на Свободна зона Русе. 
Министърът изрази увереност, че съвместните усилия ще допринесат част от заявените инвестиционни намерения да се реализират на терени около Русе. Той обясни, че в момента на голяма част от територията на зоната не се извършва дейност, свързана с внос и износ на стоки и предоставяне на услуги от и за чужбина. Затова и Министерски съвет се разпореди за промяна на статута на терените в Свободната зона, припомни той. 
Имотите в активите на зоната, които реално работят като свободна безмитна зона, са 141,7 декара. Те изцяло запазват своя статут и ще продължат да действат като свободни зони. За останалите имоти, собственост на зоната, този статут отпада. Икономическите цели, които си поставяме с извеждане на терени от границата на Свободна зона, са да се привлекат и реализират инвестиции в Русе, които от своя страна ще допринесат и окажат благоприятен ефект върху развитието на тази част от България. Министерството на икономиката е уверено, че Свободна зона Русе разполага с нереализиран потенциал. Преговорите с потенциални инвеститори и съгласуването на изискванията им за проекти и евентуални бъдещи продажби на терени се реализират изцяло от Свободна зона Русе, тоест ние не вземаме тази собственост, тя си остава в зоната, която е самостоятелно дружество и е със самостоятелно ръководство, подчерта Караниколов. 
В момента повечето от инвеститорите, които искат да дойдат в България с цел прогнозиране на бъдещите си инвестиции, искат да купят терени, каза министърът. Той беше категоричен, че същевременно Министерството на икономиката ще изисква от ръководството на зоната да сключва сделки само със сертифицирани инвеститори, което означава терени да се продават, след като съответната компания е поела определени ангажименти към държавата за инвестиции и нови работни места.
Пенчо Милков отбеляза, че безспорно Русе и регионът имат нужда от чужди инвестиции, от промишлени предприятия и от работни места. Всичко това са много добри послания, които ние безспорно ще следим дали ще се реализират, тъй като точно от другата страна на пътя Русе-Тутракан е индустриалният парк на Русе, в който бяха продадени множество имоти, в момента терените са празни и поетите ангажименти за реализация на промишлени предприятия не са изпълнени.