Младите русенци са сред българите, които най-често теглят кредити. Средностатистическият длъжник е под 30 години, със средно и висше образование, на трудов договор с перспектива от Бургас, Стара Загора и Русе. Това отчете Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). Най-добрите платци са концентрирани в София, Пловдив и Варна.
Средният дълг на домакинствата вече пада под средната за страната работна заплата, показват данните на асоциацията. Въпреки това има ръст на броя на случаите, възложени за събиране. АКАБГ отчита спад на възложените за събиране междуфирмени задължения и ръст на подадените обезпечени портфейли.
Според проучването 43,7 процента е ръстът на броя възложени за събиране случаи. Асоциацията отчита 15 процента спад на средния дълг, който през 2017 г. е 775 лв. при средна работна заплата от 1095 лв.
Колекторите коментират, че хората започват да теглят кредитни средства за по-луксозен и добър живот. През 2017 г. се увеличават случаите на изтегляне на малки небанкови кредити. Има значителен ръст на лизингите, а телекомите губят позиции изместени от „бързите“ кредити.