Заради непрекъснатото покачване на нивото на река Русенски Лом край Красен вододайната зона, която снабдява с вода Красен и Щръклево, е под заплаха. В момента черпим вода само от един кладенец, като имаме уверението от ВиК, че всеки ден ще вземат проби и ще ни информират за качеството на водата, тъй като се вливат подпочвени води и има риск, каза кметът на Красен Йорданка Чурова. Тя отбеляза, че от 2-3 дни нивото на реката се е повишило с 50 см, на едно място дигата е скъсана и има много наводнени дворове. Наводнени са крайречните улици, почти под вода е и центърът на селото. За укрепване на дигите и прочистване на коритото на реката има изготвен проект за над 1 милион лева, но на този етап средства не са осигурени. По този повод Чурова отбеляза, че остава само да чакат и да се надяват нивото на реката да не се покачва.