Укрепване на дясната тротоарна конзола на повредения мост в Басарбово е планирано през този месец, като по този начин ще се осигури пешеходното движение по десния тротоар и ще се възстанови двупосочното движение на превозни средства по моста. 
Съоръжението, което е част от обходния маршрут по направлението Русе-Бяла, пострада през февруари миналата година, когато рухна едната от двете метални пешеходни пътеки по моста. Последва спешен ремонт, за да не бъде разделено селото на две.
Има изготвен проект за укрепване на носещата стоманена конструкция на десния тротоар, който е одобрен от специалистите от Института по пътища и мостове. Стойността на ремонта е над 15 000 лева. 
Дългосрочните мерки, които специалистите са предписали, включват изграждане на нов мост или реконструкция на съществуващия. При осигурено финансиране Пътната агенция ще добави в инвестиционната си програма за тази година изработването на технически проект за основен ремонт на съоръжението. След изготвянето и одобряването на проектната документация за обекта ще се проведат и процедури за избор на изпълнител на строителните дейности. 
Мостът е строен през 20-те години на миналия век и не му е правен основен ремонт, а пешеходните пътеки са монтирани през 1983 г. Позицията на общината е, че за моста е належащ основен ремонт, а не козметичен.