Държавната агенция за социално подпомагане обяви конкурс за шефското място на регионалната си дирекция в Русе. Заповедта е издадена на 22 март, което ще рече, че от 23 март тече 14-дневният срок за подаване на документи. 
Успоредно с конкурса за социален директор в Русе, конкурси ще се проведат също за аналогичната позиция в София и още трима общински шефове в Перник, Трън и Търговище. Кандидатите трябва да са завършили магистърска степен на висшето си образование и да имат поне 4 години професионален опит. 
Кабинетът на регионалния социален директор в Русе се опразни, след като бе освободена предишната директорка Кристина Георгиева. Спечелилата конкурса през септември миналата година Петя Любомирова се оттегли по собствено желание, още преди да е встъпила в длъжност. В момента изпълняващ длъжността директор е юрисконсултът на дирекцията Благомил Благоев.