Населението в Русенска област ще се стопи с около 19% до 2040 и ще наброява 183 334 души. Намаляването на броя на хората ще е постепенно през годините, като областта се нарежда на осмо място в страната по прогнозен спад на жители. Русе заедно с още 12 областни града попадат в третата група, в която се предвижда свиване на населението между 15 и 25%. Това е посочено в прогнозата за демографско развитие на България за периода 2015-2040, която беше разгледана на вчерашното заседание на Министерския съвет.
Документът е изготвен от Института за изследване на населението и човека при БАН на базата на сравнителна съпоставка на официални прогнозни данни на Евростат, НСИ, ООН и Световната банка.
Прогнозните резултати показват, че на всеки пет години населението на Русенска област ще се топи с малко повече от 8000 души. Така през 2020 то ще е 217 426 души, като до 2025 ще намалее на 208 540. В слеващия 5-годишен период до 2030 населението ще се свие с още 8671 души и вече ще е под 200 000, а през 2035 ще наброява 191 406 човека.