За последната година средният лихвен процент по депозитите в левове намалява с 0.12 пр.п. до 0.16%, а по тези в евро - с 0.11 пр.п. до 0.22%, показват данните на Българска народна банка за февруари 2018 г. Това означава, че депозит от 1000 лева вече носи само 1,60 лева лихва годишно. 
Ако имате в банката и разплащателна сметка, което в повечето случаи не може да се избегне, ви трябват поне 20 000 лева депозит, за да имате шанс да излезете на плюс. Това е така, защото таксите за годишно обслужване на сметка при различните трезори варира между 14 и 44 лева. Ако имате и издадена дебитна карта - това означава още от 6 до 40 лева за годишно обслужване. Така че и капитал от 50 хил. лева може да се окаже недостатъчен, за да печелите от лихви.
Хубавото е, че и кредитите продължават да поевтиняват. Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през февруари 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. спада с 0.43 пр.п. до 9.96%, а по жилищните кредити в левове - до 4.11%.