Над 81% от българските граждани очакват и искат да бъде приет закон за частния фалит - закон, който да уреди несъстоятелността на физическите лица. Този процент е адекватен на огромния проблем, който имат българите със затрудненията да плащат кредитите си към банки, към фирми за бързи кредити, към лизингови къщи, включително и битовите си сметки. Това показва национално представително социологическо проучване от Global Metrics, резултатите от което бяха огласени вчера от омбудсмана Мая Манолова. Обхванати в изследването са 1067 пълнолетни българи на територията на цялата страна и 117 експерта - представители на банкови институции, юристи и всички, които имат отношение към задлъжнялостта.
Всеки трети български гражданин има кредит. Общо кредитите като брой са близо 5 млн. - 4 млн. 990 000, от които над 12% са лоши или необслужвани. Или ако това се приравни към потребителските кредити, става дума за около 800 млн. лева потребителски кредити към банки, към финансови институции, които са лоши или с проблеми в обслужването. Общо кредитите, които имат проблем с обслужването, са над 4 млрд.
Основните фактори, които се изтъкват за попадане в ситуация на задлъжнялост, са резките обрати в икономическата конюнктура и промените в бизнес средата, от една страна, а от друга ниските доходи, които са причина за нежеланието да теглят кредити.
Интервюираните посочват като проблем ниската финансова култура и рекламите, които банките представят, които съдържат заблуждаваща информация.
Най-големите страхове на гражданите са свързани с размера на доходите и риска внезапно да останат без работа, както и рискът от заболяване. Около половин процент от българите са имали неуспешен опит за изплащане на такъв тип кредити.