Вторият опит на община Русе да кандидатства по програма „Красива България“ за изграждане на външен асансьор на дневния център за стари хора на ул.“Йосиф Цанков“ 47 се оказа успешен. След като през 2017 година проектът беше отхвърлен, в тазгодишната кампания той получи зелена светлина. 
Повечето от 50-те възрастни дами, които посещават центъра на фондация „Трета възраст“, са с инвалидни ТЕЛК решения и се придвижват изключително трудно. Центърът се помещава на втория етаж в общинска сграда и всекидневно бабите са изправени пред предизвикателството да изкачват стълбите с бастуни. Асансьорът ще улесни придвижването им и достъпа до социалните услуги. 
Общата стойност на проектното предложение е 161 895, от които за строителните дейности, оперативното управление и контрола - 157 895 лв., и още 4000 лева за авторски и строителен надзор. Общината съфинансира 51% от общата стойност на проекта или до 84 526 лева.
Освен Русе късмет извадиха и проектите на още две общини в областта, които попадат сред 36-те одобрени за финансиране. В Две могили се предвижда ремонт на санитарните възли в училище „Св.св.Кирил и Методий“, а в Иваново ще се обнови административната сграда на кметството в Червен.