Около 40 минути отдели регионалното министерство за представянето на вече известните на всички три варианта за ново райониране на страната по време на заседание в Габрово, на което уж трябваше да се чуят мненията, позициите и аргументите на областните управители на съответните области, кметове на общини, представители на научните среди, бизнес организации, на регионални държавни институции и други. Ръководената от зам.-министър Деница Николова среща беше една от шестте, които се провеждат само на ниво регионални съвети за развитие. Дискусията за новото райониране в Северен централен район, в който попада област Русе, се организира от регионалното министерство, а целта й бе широко обществено обсъждане на трите варианта. Това обаче не се случи на вчерашното заседание в Габрово, като впрочем така и не стана ясно на какъв принцип са избрани областните градове, в които да се проведат тези шест дискусии.
Без истинско обсъждане премина най-важната точка от дневния ред на заседанието. Това навежда на мисълта, че решението е взето предварително и дискусиите на ниво регионални съвети за развитие са чисто формални срещи, каквито народът нарича отбиване на номера.
На вчерашното заседание в Габрово прозвуча мнението, че най-добре балансиран и ресурсно обусловен е вторият вариант на райониране. На същото мнение е и областният управител Галин Григоров, като един от аргументите му е, че той ще позволи по-висока степен на сътрудничество между областите и общините по поречието на Дунав. 
Този вариант предвижда включването на всички области от Северна България в Дунавски регион. Ако бъде предпочетен, се очаква Русе да стане център на Дунавски район, в който ще влязат още областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище, Разград и Силистра. Стига да не се реши, примерно, че Велико Търново е по-приемлив, защото географски се явява център.
Обсъждането на новото териториално деление на страната във всички шест района, на които в момента е разделена, ще приключи в средата на април, а през май ще бъде предложен вариант на бъдещото райониране.