Водите на река Дунав край сливополското село Ряхово достигнаха 720 см и вдигнаха на крак ангажираните институции. 1000 чувала са подготвени и напълнени с пясък и при необходимост ще бъдат изградени временни прегради пред реката. В момента нивото на Дунав е далеч от критичната ситуация, каза кметът на Сливо поле Валентин Атанасов, който обясни, че за да се случи това, реката трябва да достигне ниво от 850 см. Службите постоянно следят обстановката, има задействан план за взаимодействие и координация по проблема между всички ангажирани институции и при нужда са готови да реагират. 
Брегът край село Ряхово е най-ниският в региона, а земята не може да поеме повече влага и към момента паркингът на разположеното в непосредствена близост заведение е леко наводнен. Има вода около 4-5 см, но колите се движат, а за самото заведение засега няма опасност. 
Предвид започналото снеготопене се очаква покачване на нивото на Дунав при Русе. В тази връзка аварийният спасителен екип на БЧК е на разположение в Ряхово в случай на необходимост, като са осигурени и помещения, в които при нужда да бъдат настанени групи хора.