77-те птици ще носят пръстени с информация

В Силистренско днес бяха пуснати на свобода 77 щъркела.  Местни жители бяха прибрали през последните дни премръзналите птици по домовете си или в помещенията на различни институции.

Инспектори от Регионалната еко инспекция в Русе сложиха на всеки щъркел пръстен с информация, а една от птиците имаше пръстен, поставен в Германия.

Така стана ясно, че партньорът й я чак там.