За последните пет години цената на земеделската земя се е покачила почти двойно, посочва Евростат в свой анализ за цените и наемите на земеделска земя в ЕС, актуални към 2016 г. През 2011 г. един хектар земеделска земя у нас е струвал средно около 2100 евро, докато през 2016 г. цената му се е покачила почти до 4000 евро, показват изчисленията на европейската статистическа служба.
Очаквано най-скъпо са се продавали нивите в Североизточна България, където един хектар се е търгувал почти за 6000 евро през 2016 г., при цена от 2800 евро през 2011 г. 
Данните на русенски фирми за търговия със земеделски земи потвърждават европейската статистика. Според тях нивите в областта се търгуват най-вече около нивото 1100-1200 лева за декар, като за най-плодородните ниви в Сливополско могат да прехвърлят и 1300 лв./дка. През миналата година обаче поскъпване не се отчита и може да се каже, че цените на нивите са достигнали някакъв пик, при който доходността от тях трудно прехвърля 4-5% годишно. 
Арендата на един хектар земеделска земя у нас се е покачила средно с над 60 на сто за 5-годишния период - от 153 евро за хектар през 2011 г. до средна цена от 225 евро през 2016 г.
Североизточният район отново държи челно място по най-високи цени на аренда за земеделска земя - 327 евро на хектар. На другия полюс е Югозападният район със 112 евро за хектар през 2016 г., отчита Евростат.