Местната власт в лицето на кмета Пламен Стоилов, администрацията и общинския съвет подценява въпроса за чистотата на атмосферния въздух в Русе, но ние няма да ги оставим на мира. На 13 февруари внесохме предложения за подобряване качеството на въздуха, като получихме отговор от общината, в който се натъкнахме на откровени неистини. Те са вследствие на некомпетентност на експертите, които са подготвили отговора, и нежелание от страна на общината да се обърне с лице към проблема и да търси решение. Това казаха на първата си съвместна пресконференция вчера местните лидери на „Да, България“ Младен Минков и „Зелените“ Анатоли Казаков. 
Основното искане на местната структура на „Да, България“ беше общината да изгради собствена мониторингова система за измерване на замърсеността на въздуха в реално време. В получения отговор се посочва, че тази мярка няма да е ефективна поради факта, че и в момента гражданите имат достатъчно информация за качеството на въздуха. „Другото ни предложение беше да се закупят и раздадат по определни критерии и под обществен контрол мобилни електронни устройства за измерване качеството на въздуха. От писмото на кмета става ясно, че това противоречи на законовата йерархия, а това е много смущаващо, защото в закона за качество на въздуха ясно са определени задачите и отговорностите на местните власти“, каза още Минков. 
Лидерите на двете партии коментираха още, че от отговора на общината излиза, че основна причина за завишените норми на фини прахови частици са социално-икономическото развитие и географските и климатични особености. Местната власт няма отношение към проблема със замърсяването на въздуха и с писмото ни казват, че трябва да се обърнем към държавните екологични инспекции, отбеляза Минков. 
Съпредседателят на „Зелените“ Анатоли Казаков посочи, че РИОСВ също носи отговорност, но спрямо индустриалното замърсяване, а всичко останало е отговорност на местната власт. Той определи местната екоинспекция като неефективна структура, а като най-голяма слабост посочи това, че когато правят проверки, предупреждават.