И с електронен подпис вече може да се проверява собствеността на акции, облигации и други финансови инструменти в регистъра на Централния депозитар. Това е още един начин за проверка за дялове, придобити от масовата приватизация.
Неотдавна Централният депозитар, съвместно с Националната агенция за приходите, осигури възможността справка за бонове от масовата приватизация да се прави и с персоналния идентификационен код /ПИК/, чрез който могат да се декларират и данъци по интернет. Към момента от тази възможност са се възползвали над 15 000 души.
Проверката с ПИК е по-лесния и евтин начин, тъй като издаването му от НАП е безплатно, а електронният подпис струва пари. Хиляди българи нямат никаква представа дали все още на тяхно име се водят някакви акции от приватизираните дружества или някой от множеството фондове. В най-добрия случай една забравена с години книжка от масовата приватизация може сега да струва няколко хиляди лева.