Уловът на бяла риба е забранен до 15 май, за да не се пречи на размножаването на вида. Същевременно вече се върви към изменение на крайния срок на забраната за улов. Така в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м надморска височина, забраната ще важи до 31 май, а в обектите от 500 до 1500 м - до 30 юни.
Миналата година защитата на бялата риба бе удължена с 1 месец и остана в сила до 15 юни. Основният мотив бе, че на този обичан от въдичарите хищник е нужен допълнителен период за размножаване.