Седмици преди пролетната миграция на птиците екипите на „Електроразпределение Север“ са поставили нови платформи за щъркелови гнезда по електроразпределителни съоръжения, съобщиха от компанията. В нашата област са увеличени изкуствените места за гнездене в община Ветово.
Всяка година от октомври до март Електроразпределение Север реализира проект за монтиране на платформи за щъркелови гнезда. Стълбовете са предпочитано място от птиците за изграждането им, затова чрез монтирането на платформите ги предпазват от попадане под напрежение и се предотвратява запалването на гнездата. 
През територията на „Електроразпределение Север“, по-специално по бреговата ивица на Черно море, преминава вторият по големина европейски миграционен път на птиците Виа Понтика. Този маршрут до Африка и обратно се използва два пъти годишно от близо 80% от популацията на бели щъркели на нашия континент. Монтажът на платформи от екипи на електроразпределителната компания се провежда до пролетния прелет на птиците, след което се подновява след есенната им миграция на юг.