Евродепутатът Андрей Новаков ще представи в Канев център първата българска програма на ЕС за предприемачески умения. Названието на програмата е A.L.E.C.O. (Achieve Leadership in Entrepreneurship and Cooperation Opportunities), но абревиатурата сглобява името на именития български писател и пътешественик Алеко Константинов. Инициативата бе стартирана от Новаков през 2016 г. под формата на финансиран от Еврокомисията пилотен проект на стойност 750 000 евро. A.L.E.C.O. дава възможност 120 млади европейци да споделят опита на компании в САЩ, Израел и Сингапур. Новаков ще представи програмата на 23 март от 11 ч в зала 2 на Канев център, събитието е отворено.