Блестящо се представи отборът на 11 Б клас от училище „Възраждане“ на националното ученическо състезание по проектиране на мобилно приложение, което се проведе в Стопанската академия в Свищов. Русенци се състезаваха с ученици от 11 и 12 клас от 15 средни училища в страната. Милена Петкова спечели първо място в надпреварата за мобилно приложение и взе наградата на академичното ръководство на СА „Димитър Ценов“. Стефан Софронов получи Специалната награда за иновативно приложение в същото направление, а Свилен Тодоров спечели второто място в направление „Предприемачество“. Представянето на тримата им гарантира сигурен прием в СА „Д.Ценов“ догодина.