Над 6 млн. лева ще вложи за технологично обновление на инсталациите за производство биодизел базираната в Сливо поле „Астра Биоплант“. Освен до значително увеличение на производителността, по-модерното и съвременно оборудване ще доведе и до незабавен екологичен ефект, намалявайки значително шума, отпадните води и изпусканите в атмосферата емисии.
Обновяването на производствените мощности включва и изграждане на нов резервоарен парк, подмяна на част от съществуващото технологично оборудване, монтиране на нов котел и разширение на количеството отпадъци за оползотворяване. По-шумните съоръжения ще бъдат затворени в камери, тези, които са на открито, ще бъдат подменени с безшумни. Отпадните води ще се рециклират за повторно използване, като по този начин общото количество отпадни води рязко ще намалее. Нов двустепенен мултициклон и електростатичен филтър ще ограничи до възможния минимум изпусканите в атмосферата емисии, обясни управителят на „Астра Биоплант“ Димитър Минчев.
Фирмата вече е провела срещи с жителите на Сливо поле и Ряхово, на които е представила проекта и са взети мнения от относно проблеми, които новата инвестиция следва да реши. „Астра Биоплант“ сама е избрала да изготви Оценка за въздействието на околната среда /ОВОС/, въпреки че това не е било задължително. Компанията е предпочела по-тежката процедура, за да има сигурност, че технологичното обновление ще се съчетае и с подобряване на екологичната обстановка в и около завода.
За 10 години от изграждането си през 2008 г. „Астра Биоплант“ се превърна в една от най-мощните фирми в региона. През миналата година компанията бе определена за №1 в Северен централен район с максимални приходи от продажби и печалба за 2016 г. в традиционната класация на Търговско-промишлената палата и зае 14-о място в страната по оперативна печалба (EBITDA) в подреждането на в.“Капитал“. Към момента във фирмата работят 250 човека, 80 от които в завода за биодизел в Сливо поле. С приоритет се наемат работници от региона.