Разпределянето на субсидии от над 137 млн. лева гласува вчера на свое заседание ръководството на Държавен фонд „Земеделие“. Общо 85 млн. лв. ще получат производителите на тютюн, без това да е обвързано с производството. Сумата е с 5% по-малка от миналогодишната. Изискване е стопаните да имат стопанство от поне 1 животно или пчелен кошер.
За животновъдите са предвидени 30 млн. лв. за хуманно отношение към свинете. Общо 20 млн. лв. са предвидени за компенсация на стопаните, свързани с техните разходи за премахване на болести по животните или заради профилактичната програма на държавата.
По Схемата за съфинансиране на застрахователни премии са предвидени общо 1,5 млн. лв.
За компенсиране на животновъди и пчелари след природни бедствия са заделени 31 453 лв.
За борба с вредителите по картофите са предвидени 1 млн. лв. А за качествено производство на семена и друг посадъчен материал са заделени 1.2 млн. лв.
С 34 117 лв. ще бъдат компенсирани стопаните от Бургаско, които не са взели обезщетения за загиналите си животни при наводненията през октомври 2017 г.