Петър ГЕЦОВ
Плановете на русенските фирми за наемане на нови служители през второто тримесечие се засилват спрямо същия период на миналата година. Това показва поредното обзорно изследване на „Менпауър България“ за заетостта през периода април-юни 2018 година.
Коригираната съобразно със сезонните колебания прогноза на работодателите е +10%, което означава, че броят на мениджърите, които възнамеряват нови хора, надвишава с 10 на сто тези, които възнамеряват да съкращават персонал. Същият показател през миналата година е бил +6%.
Нагласите на работодателите от Русе съответстват на повечето други големи градове, в които „Менпауър България“ провежда своите анкети. Най-силен пазар на труда се очаква във Варна, където работодателите отчитат нетна прогноза за заетостта от +12%. В София и Бургас плановете по отношение на персонала сътветстват на тези в Русе с +10%. Най-песимистична е прогнозата в Пловдив - +7%.
Анкетата на „Менпауър България“ се провежда само в петте най-големи областни центъра - София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Извадката включва 620 работодатели, отговорили на въпроса: „Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата фирма и регион през трите месеца до края на юни 2018 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“.
„Менпауър България“ определя нагласите на работодателите като положителни. 16% предвиждат да увеличат числеността на персонала си, само 1% очакват да го намалят и 78% не прогнозират промяна. Така нетната прогноза за заетостта става +15%. Коригирана спрямо сезонните колебания, стойността й е +12% за второ поредно тримесечие. В сравнение със същия период на миналата година плановете за наемане остават сравнително стабилни.
Големите работодатели (с над 250 служители) прогнозират най-силния пазар на труда, отчитайки нетна прогноза за заетостта от +22%. Малките работодатели (10-49 служители) споделят предпазлив оптимизъм по отношение на намеренията си за наемане с прогноза от +9%, което е подобрение с 2 процентни пункта спрямо предишното тримесечие. Прогнозата на средно големите компании (50-249 служители) е +7%. Микропредприятията (<10 служители) отчитат най-предпазливата прогноза от +5%. В сравнение с предишното тримесечие средно големите работодатели отчитат лек спад от 8 процентни пункта, докато прогнозите на микропредприятията и големите работодатели са по-слаби със съответно 6 и 5 процентни пункта.