Два магазина за цветя в Русе ще затворят принудително заради санкция от данъчните, става ясно от списъка на НАП за обектите, подлежащи на запечатване, който регулярно се публикува от приходната агенция. Търговците са изгорели покрай специалните проверки по 8 март, който е един от дните, в които най-много се купуват цветя. 
Магазините могат да бъдат затворени за срок от максимум 30 дни, като на фирмата, която ги стопанисва, се налагат и парични глоби или имуществени санкции в зависимост от нарушението. Много често потърпевшите търговци обжалват наложения акт, така че той може да падне или да влезе в сила след известно време.
От началото на годината в интернет страницата на НАП се публикуват списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение. В специално създадена рубрика може да се извърши справка за всеки обект с установени данъчни нарушения, за които се налага принудителната административна мярка „Запечатване на обект“. Според последната справка, на затваряне подлежат 248 търговски обекта в цялата страна и броят им расте. 8 от тях са в Русе.
До публикуването на наложените актове се стигна, след като през 2017 г. бяха отчетени опити на търговци да заобикалят запечатването. Това ставаше чрез прехвърляне на стопанисването на обекта в рамките на ден на друго юридическо лице, включително преназначаване на персонала, прехвърляне на касовите апарати, преподписване на договори с наемодатели и доставчици. След последните промени в ЗДДС, подлежащият на запечатване обект се затваря независимо от евентуална промяна в субекта, който го стопанисва.