Консорциум „Транспортна схема Русе 2017“ е класиран на първо място в надпреварата за изработването на новата транспортна схема на община Русе. Това става ясно от решението на комисията, която разгледа и оцени документите на петимата участници в обществената поръчка. В консорциума победител влизат три фирми - софийските „ЙПГ Консулт“ и „Сигма Консултинг“, както и фирма „Мобилисимус“, която е със седалище в Будапеща.
На второ място в класирането остана софийската фирма „Юропиън Дивелъпмънт Консултинг“, а след нея гражданско дружество „Нет-Транспро-Идеин“ и консорциум „ППМ-ИТК Русе“. Петата фирма, която участваше в поръчката - обединение „Транспортни решения“, беше отстранена. 
Ако няма обжалвания, дългоочакваното актуализиране на транспортната схема на община Русе трябва да е факт до края на годината. 
Най-важното изискване при разработването на новата транспортна схема е да няма дублиране на линии от автотранспорта, електротранспорта и междуселищните линии. Предвидено е да се разработи маршрутна схема в няколко варианта с подробни разписания, като ще се определят честотите за всяка линия и период от деня - за делнични и празнични дни, училищен и ваканционен период, събота, неделя, и ще се изработят карти за новата схема. Освен това ще се направят няколко обществени обсъждания със заинтересованите страни, за да бъде взето мнението както на експерти, така и на гражданите. 
Обществената поръчка е на стойност 427 080 лева, като 300 000 лв. са от общинския бюджет, а 127 080 лв. по програма „Хоризонт 2020“. 
След като бъде приета новата транспортна схема, може да се очаква и обявяването на нови конкурси за преразпределение на линиите от обществения транспорт.