Подписка за ремонт на улица „Св.Димитър Басарбовски“ от бившата кожена фабрика до гробище Басарбово тече в сайта peticiq.com, като в момента тя е подкрепена от 114 души. Авторите на петицията, която стартира на 21 януари, посочват, че този пътен участък е осеян с дупки, кръпки и неравности, липсва и маркировка. 
„Всички сме минавали по този ужасен път, свързващ западната част на Русе с много села и общини в областта. Положението не се търпи! Искат да плащаме данъци, а ние караме с риск всеки ден! Докога?“, коментират включилите се в подписката жители. 
Във връзка с оплакванията на граждани за лошото състояние на улица „Димитър Басарбовски“ и нуждата от цялостен ремонт депутатът от БСП Пенчо Милков внесе питане в общината. 
От администрацията припомнят, че още през 2016 г. във връзка с изготвянето на програмата за ремонт на улиците в Русе комисия от експерти е извършила оглед и на „Димитър Басарбовски“. Констатирано е, че по нея са извършвани локални ремонти - изкърпване на пропадания и дупки, поради което е необходимо подобряване на експлоатационното състояние на улицата. 
От общината обаче обясняват, че още през 2009 г. е изготвен и одобрен инвестиционен проект за изграждане на канализация на кварталите Средна кула и Долапите. Част от този проект е довеждащ колектор до главния канализационен колектор от ВиК мрежата на Русе, който отвежда отпадъчните води до пречиствателната станция, като трасето минава по ул. „Димитър Басарбовски“. В момента се изготвя прединвестиционно проучване, финансирано от регионалното министерство. Контролът и управлението на проекта е от компетенциите на ВиК, но ръководството на общината има уверение, че проектът за канализация в Средна кула и Долапите ще бъде сред приоритетните при предстоящо финансиране. Затова администрацията смята за нецелесъобразно извършването на основен ремонт на „Димитър Басарбовски“ преди изграждането на канализацията.