Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, и семействата им да бъде разкрит в бившия дом „Майка и дете“ в квартал „Дружба 3“, като за целта общината ще кандидатства с проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Това предложение на кмета Пламен Стоилов предстои да бъде обсъдено на предстоящата сесия. Центърът ще е с капацитет от 30 места и ще предоставя услуги за подкрепа на лица с увреждания, а партньор на общината по проекта ще е фондация „Трета възраст“. Ще се използват помещения на първия етаж и сутерена в югоизточното крило на сградата на ул. „Н.Й.Вапцаров“ 20. Община Русе е една от шестте общини, която има възможност да разработи и представи проектно предложение с определена безвъзмездна финансова помощ от 1 милион лв.