Русенски Лом излезе от коритото си около селата Кошов и Красен и заля земеделски земи, но няма опасност за къщите на хората. Навсякъде се покачва нивото на реките, като се очаква и вълна от Търговище, която ще вдигне още нивото на Черни Лом край Пепелина и на река Янтра край Долна Студена вследствие на започналото снеготопене. Това каза вчера зам.областният управител Валентин Колев, като отбеляза, че това са и проблемните места в Русенска област, но ситуацията се следи постоянно. Той посочи, че нивата на язовирите са в нормални граници. Постоянно се наблюдава водният обем в язовирите на територията на областта, като се поддържат в нормални граници и не се налага изпускане. Засега има достатъчно свободен обем във всеки от язовирите за поемане на водните маси от снеготопенето, каза още Колев.