Трудностите пред бизнеса да наемат квалифицирана работна ръка се изострят с всяка изминала година. Последните данни на НСИ от наблюдението на бизнес тенденциите показват, че недостигът на работна сила се превръща във все по-голяма пречка пред развитието на българската икономика. 
Данните за относителния дял на предприятията, които определят именно липсата на подходящи кадри като фактор, ограничаващ производството им, показват, че през януари 2018 г. показателят за промишлеността и строителството стига рекордни за последното десетилетие нива - засегнати са съответно 32,3% и 36,8% от предприятията.
Ръстът в търговията и услугите засега спира, но нивата остават значителни - съответно 18,8% и 17%, което е двукратен ръст в рамките на само две години. Прави впечатление, че недостигът на труд във всички сектори е по-висок от този през 2007 г., въпреки че нивото на безработицата е аналогично (около 5,5%).
Това може да е признак за повишаване на структурната безработица - разминаването между уменията на безработните и нуждите на бизнеса. Една от причините е, че у нас служителите в различни фирми и компании рядко се включват в професионални обучения. По данни на Евростат процентът на работещите българи, които преминават през професионални обучения и курсове, е малко повече от 11%. След страната ни в класацията са само Италия- 11% и Румъния- 8%.
В Холандия, Швеция и Финландия делът на преминаващите професионални обучения е най-голям, съответно 61%, 59% и 58%.