Информационна среща на тема „Добри практики при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд“ организират съвместно териториалният офис на Национална служба за съвети в земеделието и Инспекция по труда в Русе. Форумът ще се проведе днес от 10 часа в зала 1 на областната администрация.
Директорът на „Инспекция по труда“ в Русе Ирена Николаева ще разясни законовите положения относно наемането на работници и заплащането на труда в земеделското стопанство. Росен Русанов ще изложи принципите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Експерти от териториалния областен офис на НССЗ ще изнесат лекция относно възможностите за подпомагане по схемите за директни плащания през 2018 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
През миналата седмица на подобна информационна среща земеделците се запознаха с новостите в данъчно-осигурителното законодателство.