4666 декара пасища и мери от Държавния поземлен фонд ще бъдат предложени на търг за отдаване под наем или аренда на животновъди, съобщи Областна дирекция „Земеделие“. Най-голяма част от тях са в общините Ветово (1517 дка) и Ценово (1177 дка). В община Борово за отдаване за срок от 1 година са предвидени 575 дка, в Бяла - 18 дка, Иваново - 895 дка, Русе - 336 дка, Две могили - 147 дка. В списъка, утвърден от земеделския министър Румен Порожанов, няма предложени пасища и мери в Сливо поле.
Началните тръжни цени ще бъдат определени със заповед до края на месеца. Миналата година те варираха в различните землища между 7 и 9 лева за декар. Тъй като за база се взема средното годишно плащане в съответното землище, на някои места исканите от държавата наеми вероятно ще бъдат и доста по-високи. 
Според справката от ОД „Земеделие“ - Русе, рентите за пасища и мери в областта варират между 6 и 20 лева за декар. В община Ветово, където са най-големите терени за отдаване, наемите са между 10 и 13 лева. В Ценово обаче цените са доста по-високи - между 17 и 27 лева. 
През миналата година на търга за пасища, мери и ливади се явиха само трима кандидати, които предложиха оферти за минимално определените цени и спечелиха без никаква конкуренция. За по-голямата част от предложените терени от Държавния поземлен фонд не се намери нито един желаещ да ги наеме.