91 ученици от 10 училища от Русе и Две могили участваха във Вечерта на младия предприемач, организирана от Факултета по бизнес и мениджмънт на Русенския университет. 
Средношколците бяха разпределени на случаен принцип в 14 отбора, като трябваше да решават зададени казуси. Игрите в състезанието в два кръга бяха подготвени по „метода на шестте мислещи шапки“, разработен от Едуард де Боно, който се използва за решаване на различни групови и индивидуални проблеми. Отборите бяха подпомагани от ментори - студенти, които се обучават в бакалавърски и магистърски специалности на бизнесфакултета. Журито, което оценяваше най-креативните идеи на „младите предприемачи“, бе съставено от представители на бизнеса и академичната общност. Във всяка от игрите най-добре представилите се отбори на първо, второ и трето място бяха отличени и наградени със сертификати и предметни награди.
В началото на вечерта бяха връчени паричните награди на победителите от втория етап на фотоконкурса „С една идея напред“. Деканът на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ - доц. Александър Петков награди Свилен Тодоров от СУ „Възраждане“, който е събрал най-много лайкове за снимката си „Silent night“, и Даяна Рачева - четвъртокурсничка в специалност „Бизнес мениджмънт“, получила най-висока оценка от журито за своята снимка.