3 295 000 лв. ще похарчи „ВиК-Русе“ през настоящата 2018 година за подобряване на водоснабдяването и канализацията в областта. Това стана ясно на редовното заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от дружеството. На него бе приета подробна инвестиционна програма на ВиК оператора. 2 215 000 лв. ще бъдат изразходени за инвестиции в доставяне на вода на потребителите, 758 000 лв. са предвидени за отвеждане на отпадни води, а 322 000 лв. ще бъдат вложени в пречистването на отпадъчните води.