„Топлофикация Русе“ ще настоява пред Комисията за енергийно и водно регулиране цените на топлоенергията в Русе да останат непроменени и за следващия ценови период 01.07.2018 г.-30.06.2019 г., научи „Утро“. Дружеството съобщи, че предлага за утвърждаване пределна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода от 92,89 лв/МВтч с ДДС. Не се предвижда промяна и за водната пара, която използват промишлените предприятия. Иска се нейната цена да остане 112,32 лв/МВтч с ДДС.
Нови цени ще предложат за утвърждаване в КЕВР „Енерго-Про Мрежи“ и „Електроразпределение Север“, но двете дружества не посочват в съобщенията си конкретни стойности. Казва се само, че се очаква признаване на икономически обоснованите разходи и че годишната инвестиционна програма на „Електроразпределение Север“ включва 45 млн. лева за следващия тригодишен период. Дружеството настоява за коригиране размера на технологичните разходи и нормата на възвръщаемост до актуалните им нива. Това означава, че предложението включва повишение, но практиката досега показва, че то няма да е фрапиращо.