Първите компоненти на модерната апаратура, предназначена за образна диагностика, вчера пристигна в болницата на Русе и започна монтирането й. Това е част от проекта за повишаване на качеството на работата в многопрофилната болница чрез ремонти и доставка на най-съвременно оборудване.
Вчера бе доставен висок клас апарат - 64-срезов многодетекторен компютърен томограф, който дава възможност за подобряване на клиничните резултати чрез намаляване на времето за процедури и едновременно с това по-малко натоварва с лъчение пациента.
Вторият апарат е стационарен дигитален графичен рентгенов апарат, който също е предназначен за образна диагностика.
Общата стойност на инвестиционната програма за МБАЛ-Русе е 7 994 681 лева и целта е болницата да се утвърди като водещ лечебен център в областта.