Цялостното обновяване на сградата и двора на Комплекса за социални услуги за деца и семейства на бул. „Липник“ 14 започна вчера с първа копка, а символичното начало поставиха зам.-кметовете Иван Григоров и Страхил Карапчански, председателят на сдружение „Еквилибриум“ Елена Петкова и екипът по проекта. Основният ремонт включва мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда. На покрива ще се монтират слънчеви колектори за нуждите от битова гореща вода, като това е само една от мерките, с които ще се намалят загубите на енергия. Предвидено е да се изгради ново стоманобетонно стълбище, както и да се монтира асансьор, за да се осигурят подходящи условия за хората в неравностойно положение. В двора ще се обособи мултифункционално игрище, площадки за изнесени уроци на открито, ще има ново озеленяване и места за сядане и отдих, а съществуващите детски площадки ще се запазят. Проектът за ремонта е на стойност 1,4 млн. лева и се финансира от оперативна програма „Региони в растеж“.