Драстично намаляване на болнични легла няма да има в новата областна здравна карта. Това стана ясно на вчерашната работна среща на определената със заповед на здравния министър комисия, която прие проекта. Броят на лекарските практики и леглата се запазва като в предходната здравна карта. Интензивните легла за територията на областта са 76, терапевтичните са 171, хирургичните - 332, педиатричните - 102, акушеро-гинекологичните - 84, а тези, които са предназначени за физиотерапия и рехабилитация, са 167. Предвидените легла за дългосрочни и палеативни грижи са 31, а в психиатричните лечебни заведения са общо 385. Лечебните заведения за болнична помощ в региона са предпочитани и от пациенти от съседни области. Затова е необходимо да се поддържа резерв от свободни легла по всички специалности за пациенти, потърсили спешна медицинска помощ, както и за болни, включени в листа на чакащите за предстоящи интервенции.