Гаранционният срок за поддръжката и отстраняването на дефекти на светлинните електронни табла по спирките в Русе и на устройствата за гласово известяване в превозните средства изтича през декември тази година. В тази връзка общинска администрация работи по подготовката и провеждането на процедура за избор на изпълнител, който да извършва цялостната поддръжка на системите и оборудването. В момента само две информационни табла и едно оборудване в автобус се нуждаят от ремонт, каза вчера на сесията зам.-кметът Димитър Наков във връзка с постъпил сигнал за неработещи табла. 
Той обясни, че в процеса на експлоатация на транспортната система са се появили грешки в централната база данни, които са довели до частична неработоспособност на внедреното оборудване. 
Това не са гаранционни дефекти, а текущи и се работи по изготвяне на задание за избор на изпълнител, който да отстрани възникналите проблеми, допълни още Наков.