Два ученически отбора в училището в Ценово се надпреварваха да покажат повече познания за живота и подвига на Васил Левски. На фона на песни, посветени на Дякона, учениците отговаряха на въпроси, решаваха казуси, свързани със ситуации в съдбата на Апостола, цитираха негови думи. Накрая участниците в състезанието и публиката трябваше да отгатнат пет от най-популярните прозвища на Васил Левски, а след това се запознаха и с историите на петте запазени през годините фотографии на Апостола.