Регионалната инспекция по околната среда и водите има готовност да поиска от екоминистерството поставянето на постоянна измервателна станция около „Монтюпе“, която да следи за качеството на въздуха. Това стана ясно вчера по време на срещата на директора на инспекцията на Любомир Атанасов с областния управител Галин Григоров и депутата Искрен Веселинов.
Тема на обсъждането бе изпълнението на мерките за модернизация на вентилационната и аспирационна система на компанията за автомобилни компоненти. Стана ясно, че реконструкцията вече е в напреднала фаза, като от РИОСВ продължават да извършват текущи проверки в завода.
„Монтюпе“ има и предложение за инсталиране на система за непрекъснат мониторинг на специфичните органични замърсители, характерни за производствената дейност. Въпреки това предложение обаче от РИОСВ считат, че следенето само на един от показателите е недостатъчно. На същото мнение бяха и участниците в срещата, които заявиха, че трябва да се следят всички 14 броя специфични замърсители.