Асоциацията на организациите на българските работодатели настоя вчера за спешно намиране на административни и правни механизми за нормализиране на работата на Търговския регистър. Според бизнеса е блокирана възможността за прехвърляне на дружествени дялове и предприятия, с което се поставят под съмнение декларираните от страна на правителството и Народното събрание усилия за намаляване на административната тежест.
В края на миналата година депутатите решиха да спрат прехвърлянето на задлъжнели фирми на клошари, гласувайки, че предприятие с персонал може да се прехвърли само след като се платят дължимите заплати, обезщетения и осигуровки. Неизяснено обаче остана кой трябва да удостовери липсата на задължения. НАП може да издаде документ за осигуровките, а Главна инспекция по труда - за заплатите, но чак след извършване на ревизия. Средно за година 30 000 фирми си прехвърлят дялове, а 10 000 компании сменят собственика си.
„Последните промени в ТЗ са ярък пример за законотворчество под натиск и демонстрират нагледно какви са последствията от изменения в законодателството без пълноценна и обективна оценка на въздействието и без отчитане на позициите на заинтересованите страни. По аналогичен начин преди няколко години беше криминализирано недекларирането на осигурителни плащания, но до момента няма информация за осъден по такава причина работодател. Подобен ще е резултатът и от промените в ТЗ - неясни ползи, но видими негативи“, пишат от АОБР.
Въведената временна практика за доказване на обстоятелствата за изплатени възнаграждения и осигуровки чрез представяне на удостоверение от страна на работодателя, решават времемнно създадения проблем, но не дават гаранции за възможна злоупотреба от страна на работниците и служителите спрямо коректни работодатели, смята бизнесът.