Учениците от Професионалната гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ спазиха столетната традиция и зарязаха училищните лозя, които водят началото си още от 1895 година. Историята на ПГСС помни...