108 сгради с 221 жилища в тях са въведени в експлоатация в Русенско през миналата година, показват данните на националната статистика. Броят им е рекорден за последните шест години. През 2011 г. бяха завършени 407 жилища, след което броят им никога не е преминавал 200. Спрямо предходната 2016 г. новите домове се увеличават двойно.
Освен че са повече, завършените през миналата година жилища са и по-големи. Допреди няколко години в новите сгради преобладаваха двустайните апартаменти. Сега превесът е категорично в полза на тристайните - 98 от всичко 221 или 44%.
Новите сгради в област Русе през миналата година са 108 или 3 пъти повече отколкото през 2016 г. Преобладават тези с железобетонна конструкция, но има и една панелна постройка.
Данните на статистиката показват известно съживяване на строителната активност, дошло след един период, в който на практика жилище ново строителство няма откъде да се намери. За по-голям оптимизъм на предприемачите говорят и данните за издаданите разрешителни за строеж - проекти, които ще се осъществят тази или следващата година. По-голям оптимизъм в сравнение с предишни години, иначе тези 221 нови жилища са едва 0,17% от наличните в момента и с такива темпове жилищният фонд в Русенско ще се обнови за 560 години. От друга страна, това обновяване едва ли ще се наложи, тъй като населението на областта се топи от година на година и все повече жилища, особено в селските общини остават празни.