Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОРБ) обяви силна подкрепа за гласуваните на първо четене на 9 февруари тази година промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, но ги обяви за недостатъчни. Бизнесът настоява за радикални мерки, които да облекчат още вноса на работна сила от държави извън ЕС. Според работодателите трябва да отпаднат всякакви ограничения, защото има недостиг на близо половин милион работници.
Законодателните промени разрешават наемането на двойно повече работници от страни извън Европейския съюз в българските фирми. В момента те могат да бъдат най-много 10% от средносписъчния състав на дадено предприятие, като предложението е те да станат 20%, а за малките и средните предприятия - 35%. „Да, това е много по добре от 10%, но всъщност трябва да бъде сто пъти по-добре, защото ние имаме крещящ недостиг на пазара на труда. Имаме под един процент чужди работници, даже и на трети страни, взети в икономиката, а потребностите са за 500 хиляди в средносрочен план“, коментира председателят на асоциацията Васил Велев. Той настоя държавата да ускори подписването на двустранни спогодби с Украйна, Молдова и с други страни за обмен на работна сила.
Работодателите определят като абсурдна тезата, че с вдигане на заплащането проблемът  с липсата на кадри ще се саморазреши. И най-високата цена на труда не може да създаде или „върне“ български специалисти с нужната квалификация, още по-малко - веднага, се казва в позицията на АОРБ.  
„По-високото заплащане в Румъния, още по-високото в Полша и в пъти по-високото в Германия не се оказа пречка пред това да изпитват същите проблеми като тези в България, с намирането на хора с подходяща квалификация. Но за разлика от нас те ги решават - Румъния с цели заводи с чуждестранни работници, Полша, където само работещите украинци са над 1 милион, Германия, където над 17 на сто от работната сила е от чуждестранни работници извън ЕС!“, изтъкват работодателите.
Опитът и на русенски фирми до момента показва, че привличането на кадри от други страни е практически невъзможно. Главната пречка е, че могат да се наемат само специалисти от професии, за които държавата е определила недостиг, а този списък включва единствено IT инженери и програмисти. Дори той да отпадне, както се предлага, е трудно да се очаква, че от Украйна и Молдова ще заприиждат висококвалифицирани работници. Все пак, украинците могат да изберат съседните им Полша, Словакия или Унгария, където също има липса на работна ръка, а заплатите са двойно по-високи отколкото у нас. За молдовците пък е много по-лесно да започнат работа в Румъния, в която също средните възнаграждения са по-високи.