От година и нещо все по-често ме търсят две фирми за събиране на вземания на мобилен оператор. Обаждат ми се по телефона в най-неочаквано време - например вечер или когато съм на работа, като обажданията придобиват все по-заплашителен характер. Последно ми казаха, че ще изпратят съобщение и на работодателя ми, че имам задължения към мобилния оператор и ще му наредят да ми запорира заплатата. Преди два месеца получих и писмо в пощенската си кутия от едната фирма, в която пишеше, че имам да плащам сума към двеста лева на мобилния оператор и ако не я платя в седемдневен срок, ще ме дадат на съд и ще трябва да заплатя и разноските по делото. В интерес на истината аз съм редовен клиент на оператора и винаги си плащам сметките в срок. Спомням си бегло, че преди няколко години май ми предложиха някакъв допълнителен договор към основния и тогава подписах доста документи. Не съм сигурен дали действително не съм подписал и нещо различно от основния договор. Ако е така, какво да правя? Да плащам ли, за да престане този тормоз? Могат ли действително да ми наложат запор на заплатата? Как да проверя дали, колко и на кого дължа тези пари - на мобилния оператор или на фирмите, които ми звънят по телефона? Държа да подчертая, че те не ми дават никаква информация по въпроса, въпреки че съм ги питал. Имам и още един въпрос - ако има възможност да ги съдя и да доказвам в съда, че не дължа тези пари, в кой съд да заведа дело? Доколкото знам, дела се водят по седалището или адреса на ответника, а аз нямам средства да водя дела в София, тъй като там е седалището на мобилния ми оператор. Р.В., гр. Русе

Мобилните оператори много често използват услугите на колекторски фирми, за да събират непогасени вземания от клиентите си. Вариантите са два - или мобилният оператор възлага на колекторска фирма „техническата част“ по събирането на вземанията, като например да предупреждава неизрядните клиенти, че дължат определена сума на въпросното телекомуникационно дружество чрез писма, телефонни обаждания, посещения по домовете или на работното място, или прехвърля вземането си на колектора посредством договор за цесия. В първия случай ваш кредитор все още e мобилният оператор, а във втория (ако вземането е прехвърлено с договор за цесия), кредиторът вече е колекторската фирма. Ако вземането е прехвърлено, мобилният оператор следва да ви уведоми писмено за това.
В случая на г-н Р. В., 
първата стъпка е да разбере на кого и на какво основание дължи сумата,
за която го търсят от колекторската фирма.
Това се осъществява чрез писмена молба до мобилния оператор в свободен текст, която абонатът има право да внесе срещу входящ номер във всеки един офис на мобилния оператор. Възможността клиентите да искат справки за задължения е регламентирано в Общите условия на мобилния оператор и той няма право да отказва на абонатите си издаването на такива справки - каква сума дължат, на какво основание я дължат /по кой договор или фактура/, за какво е сумата - например за предоставени услуги или неустойки, както и за какъв точно период е начислена търсената сума. Обикновено такава справка се издава в едномесечен срок от завеждане на молбата. 
От издадената справка клиентът вижда дали все още сумата е дължима на мобилния оператор или вече е прехвърлена на някоя колекторска фирма. Ако е прехвърлена, в справката изрично е записано на кого. Така абонатът е наясно кой е настоящият му кредитор. В справката обикновено се съдържа информация за размера на сумата, основанието и периода, за който е начислено задължението. 
В случай че задължението е по-старо от три години, считано от настоящия момент, то е погасено по давност
що се отнася до услуги или неустойки по договор с мобилен оператор.
Един пример - ако разберете днес, че дължите 200 лева неустойки по фактура от 2014 г., това означава, че можете да решите дали да заплатите тази сума на мобилния оператор или колекторската фирма, или да заведете дело в съда, в резултат от което съдът да постанови решение, че не дължите тази сума, тъй като тя е погасена по давност към настоящия момент. Следва да се подчертае, че мобилният оператор няма да отпише автоматично задълженията ви, дори и да са погасени по давност, тоест - да са по-стари от три години. Това става единствено по съдебен ред. 
Ако решите да заведете такова дело, можете да избирате пред кой съд да го заведете - дали пред съда по седалището на мобилния оператор или колекторската фирма, ако вече тя ви е кредитор, или в съда по вашия постоянен адрес. 
В този смисъл, на въпроса на г-н Р. В. дали задължително трябва да води дело в София, отговорът е, че той има възможност да заведе дело и в Русенския съд. Това е така, тъй като законодателят е предвидил специален ред по отношение на делата, в които участват потребители. Всички физически лица - клиенти на мобилни оператори, са техни потребители. Това им дава възможност да водят дела не само в София, където са седалищата на мобилните оператори, а и в съдилищата по своя постоянен адрес. Казано в резюме,
потребителят има възможност къде да води делото - 
дали в съда по своя постоянен адрес или в съда, където е седалището на мобилния оператор.
Законодателят неслучайно е предоставил възможност за избор на подсъдност на потребителите, тъй като е счел, че те са икономически по-слабата страна, като по този начин биха си спестили разходи за пътуване до съдилища извън района на този, в който са регистрирани по постоянен адрес.
По отношение на въпроса дали колекторската фирма може да иска налагане на запор върху заплатата, отговорът е, че това би могло да се случи едва след приключило дело срещу потребителя, в което съдът се е произнесъл, че търсената сума е дължима, както и образувано впоследствие изпълнително дело. В съдебното дело обаче Р.В., както и всеки клиент на мобилен оператор в неговото положение, би могъл да изложи всички възражения защо счита, че не дължи сумата, която се претендира от него, включително, че тя е погасена по давност. Без да е имало дело в съда, колекторите или мобилният оператор не могат да запорират трудовите възнаграждения.