Следващата седмица експертното деветчленно жури с председател академик Светлин Русев се събира в Русе, за да разгледа и оцени проектите на трите авторски колектива, на които беше даден шанс за доработка в конкурса за паметник на Левски. Това са трите разработки, на които членовете на журито се спряха и счетоха за по-интересни от художествена гледна точка, след като нито едно от 11-те предложения за участие не получи пълното одобрение на комисията. 
Дали сега журито ще успее да отличи един от трите проекта, на които беше даден шанс за доработка, или предложените идеи отново няма да отразят вижданията на комисията за значимостта, която монументът на Левски трябва да има, ще стане ясно идната седмица.
„Задачата беше много отговорна, много сложна и Левски се оказа много по-голям от професионализма на авторите, които участваха“, заяви Светлин Русев след първото пресяване на предложените проекти.
Избраните да продължат напред три идеи са на колектива на скулптора Альоша Кафеджийски и арх.Валентин Кафеджийски, колектива на скулптора доц.Пеньо Добрев и арх.Емил Попов и колектива с ръководител скулптора Георги Радулов и проектантите арх.Тончо Тончев и арх.Калоян Тончев.
Проектът на арх.Тончев бе единственото предложение, което съвпада с решението на журито и предпочитанията на публиката. Той бе класиран на второ място при гласуването в урната, която беше сложена в Доходното здание. 
Паметникът на Левски ще е разположен в Парка на възрожденците близо до бул. „Съединение“. Образът ще бъде в максимално реалистичен стил, а фигурата не по-висока от 3 метра без постамента. За изграждането на монумента и за облагородяване на района около него са необходими 150 000 лева, които ще се събират с дарителска кампания.