Русенската машиностроителна фирма „Спарки“ завършва 2017 г. със счетоводна загуба от 119 хил. лева, става ясно от предварителния, неодитиран отчет на дружеството за миналата година. Финансовият резултат се влошава съществено спрямо предходната година, когато беше отчетена печалба от 385 хил. лева.
През 2017 г. „Спарки“ отчита на индивидуална база нетни приходи в размер на 23.183 млн. лв. спрямо 25.974 млн. лева за предходната година. Продажбите намаляват с 10,7% или с 2.8 млн. лева. 
„Спарки“ вървеше добре до края на юни миналата година, когато отчете 520 хил. лв. През втората половина от годината обаче резултатите рязко са се влошили.
Към 31 декември общата сума на активите на „Спарки“ е 37.211 млн. лв., а стойността на собствения капитал е 10.283 млн. лв.
Към края на миналата година текущите пасиви на машиностроителната фирма са 26.148 млн. лева и надвишват с около 7.2 млн. лева текущите активи, което показва, че фирмата има проблеми с управлението на паричните потоци. Както „Утро“ писа, основен кредитор на русенското дружество вече е Българска банка за развитие. Задълженията на стойност 13.753 млн. лева бяха разсрочени до 30 ноември 2017 г., като се предвиждаше преговоряне за допълнително удължаване на сроковете на договорите. През август от банката бе отпуснат още 1.5 лева заем за оборотни средства.
Към края на миналата година „Спарки“ дава работа на около 480 човека.