Не е установено наличие на органични замърсители при извънредното измерване на качеството на атмосферния въздух в Русе тази седмица. Това показват данните от мобилна станция, която беше разположена на улица „Мария Луиза“ - на границата между Западната промишлена зона и централна градска част, откъдето най-често се получават оплаквания на граждани. Станцията е на Регионална лаборатория-Пловдив и беше в Русе от 5 до 8 февруари, като по време на замерванията метеорологичните условия са били динамични, а посоката на вятъра се е редувала. Освен стандартно измерваните седем атмосферни замърсителя, в извънредното замерване са включени четири органични замърсителя, които са специфични за производствата в промишлената зона. Регистрирани са само превишения на фините прахови частици.