Ученици от ПМГ „Баба Тонка“, ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ и ПГИУ „Елиас Канети“ се включиха в Работилница „Приложна електроника“, организирана от преподавателите от катедра „Електроника“ на Русенския университет. Тя се проведе в два паралелни модула в междусрочната ваканция на учениците от горните класове в Русе от 3 до 6 февруари. Заниманията бяха в учебните лаборатории на катедра „Електроника“, а входът бе отворен за всички ученици от средните училища от града. 
Участниците в работилницата имаха възможност да работят както в екипи, така и самостоятелно да изпълнят индивидуални задания, свързани с практическата работа с приложни електронни системи, програмно осигуряване за проектиране и симулация на електронни схеми, изработване и тестване на реално електронно устройство, управление на процеси чрез промишлени контролери,  сензори и медицинска електроника. 
След завършване на цикъла от теми в програмата на Работилницата, учениците получиха сертификати, които могат да послужат при кандидатстване във факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет.